Ny metod för utvinning av fosfor

Ragn-Sells presenterar en metod att utvinna ren fosfor ur askan vid förbränning av slam från reningsverk och träflis

Läs mer här