Ny metod för utvinning av fosfor

Ragn-Sells presenterar en metod att utvinna ren fosfor ur askan vid förbränning av slam från reningsverk och träflis

Läs mer här

Bränt slam blir till fullvärdig fosfor

Ur askan av det förbrända avloppsslammet kommer fullvärdig fosfor som kan användas i konstgödsel. Om tre år ska det ligga 100 000 ton aska redo för storskalig produktion. Eldningen i svenska värmeverk har redan inletts.

Läs mer här