Entries by admin

Successful pilot runs of the Ash2Phos process in Helsingborg

Easymining has during March performed our first large-scale pilot run of the Ash2Phos process in Helsingborg, Sweden. The run went well and the main Ash2Phos process has been verified. The plan is to continue verifying the rest of the process steps and to establish the main equipment choices this spring by performing further pilot runs.

We welcome a new member of the Easymining Team

Michael received a PhD in organic Chemistry from Uppsala University in 2017. He effectively starts at Easymining in March 2018 as a chemical process engineer. Michael will mainly focus on optimizing Easymining’s Ash2Phos process, as well as being a part of the team running the Ash2Phos pilot in Helsingborg in March 2018.

Återvinning av fosfor leder till hållbar värld – minskar både resursslöseri och klimatpåverkan

Fosfor är ett helt nödvändigt grundämne för att vi ska ha ett hållbart och produktivt jordbruk och kunna försörja människorna på vår jord med mat. Fosfor har dock blivit en bristvara. På ett fullbesökt frukostseminarium 15 september beskrevs hur ny återvinningsteknik utvecklas för att skapa hållbart jordbruk och matproduktion. Arrangör var förutom Västsvenska Kemi- och […]

EasyMining har valt COWI som ingenjörspartner vid lanseringen av Ash2®Phos-processen, återvinning av fosfor ur slamaska

För att kunna återvinna fosfor ur samhällets avfall har EasyMining, som är ett dotterbolag till Ragn-Sells, utvecklat en process som återvinner fosfor ur aska efter förbränning av avloppsslam. Tekniken som har en mycket hög återvinningsgrad av fosfor bidrar till att minska behovet av uttag från jungfrulig råvara. COWI har fått i uppdrag att som ingenjörspartner utveckla och designa processen för uppskalning till full industriell skala.