Successful pilot runs of the Ash2Phos process in Helsingborg

Easymining has during March performed our first large-scale pilot run of the Ash2Phos process in Helsingborg, Sweden. The run went well and the main Ash2Phos process has been verified. The plan is to continue verifying the rest of the process steps and to establish the main equipment choices this spring by performing further pilot runs.

We welcome a new member of the Easymining Team

Michael received a PhD in organic Chemistry from Uppsala University in 2017. He effectively starts at Easymining in March 2018 as a chemical process engineer. Michael will mainly focus on optimizing Easymining’s Ash2Phos process, as well as being a part of the team running the Ash2Phos pilot in Helsingborg in March 2018.

Easymining presents our technologies at Sweden’s first phosphorus network.

Easymining’s CEO Jan Svärd, presents our technologies at Sweden’s first phosphorus network arranged by Anders Finnson, Svenskt Vatten. Dec 2017.

Read more here (Swedish): http://www.svensktvatten.se/globalassets/utbildning/konferenser-och-seminarier/fosfor-2017/program.pdf

EasyMining attended the European Nutrient Event in Basel

The 18th-20th of october this year Easymining attended and had a stand at the European Nutrient Event in Basel.

Read more here

EasyMining was presenting the Ash2Phos technology at the NORDIWA conference in Aarhus

Yariv Cohen presented our Ash2phos concept at the NORDIWA conference in Aarhus the 11 of october. The interest was high for technologies  that can recover phosphorus in sewage sluge from waste water treatment plants. We are planning to attend the European nutrient event in basel next week. Hope to see you there!

If you want to read more of our Ash2Phos process, please click here!

 

Återvinning av fosfor leder till hållbar värld – minskar både resursslöseri och klimatpåverkan

Fosfor är ett helt nödvändigt grundämne för att vi ska ha ett hållbart och produktivt jordbruk och kunna försörja människorna på vår jord med mat. Fosfor har dock blivit en bristvara. På ett fullbesökt frukostseminarium 15 september beskrevs hur ny återvinningsteknik utvecklas för att skapa hållbart jordbruk och matproduktion. Arrangör var förutom Västsvenska Kemi- och Materialklustret, COWI och Gladium AB/EasyMining

Läs mer här

Phosphorus recovery plants can reduce pressure on scarce resources

Phosphorus recovery plants can reduce pressure on scarce resources

EasyMining has chosen COWI as engineering partner for the launch of the Ash2®Phos process, which recovers vital phosphorus from sewage sludge ash. The new technology reduces the need for extraction from scarce virgin resources.

Read more here

The Big P Conference

EasyMining and Yariv Cohen attended The Big P Conference in Manchester 4-5 July 2017.

Återvinning av fosfor på industrins hållbarhetsagenda

Återvinning av fosfor på industrins hållbarhetsagenda
Industrin använder sin innovationskraft för att bidra till ett hållbarare samhälle. Ett exempel är en metod för återvinning av bristvaran fosfor. Metoden visas i Almedalen inom ramen för Industrins hållbarhetsagenda.
Läs mer här

EasyMining har valt COWI som ingenjörspartner vid lanseringen av Ash2®Phos-processen, återvinning av fosfor ur slamaska

För att kunna återvinna fosfor ur samhällets avfall har EasyMining, som är ett dotterbolag till Ragn-Sells, utvecklat en process som återvinner fosfor ur aska efter förbränning av avloppsslam. Tekniken som har en mycket hög återvinningsgrad av fosfor bidrar till att minska behovet av uttag från jungfrulig råvara. COWI har fått i uppdrag att som ingenjörspartner utveckla och designa processen för uppskalning till full industriell skala.

Läs mer här